Mägilased MC

VASTSELIINA ROMURING 16. juuni 2018

JUHEND JA REEGLID

 

Juhend kinnitatud 24.05.2018
 1. Romuringi kontseptsioon
  1. Erinevalt Romurallist, kus eesmärgiks on teiste autode äratapmine, on Romuringi mõtteks võimalikult kiiresti teatud arvu ringide läbimine.
  2. Kui Romurallis võidab üldjuhul tugev, hästi ette valmistatud raud, siis Romuringil on määravaks osavus ja ettenägelikkus.
  3. Vähe tähtis ei ole asja juures ka see, et osavõtjale on ettevõtmine väga taskukohane
  4. Osaleda saab alates 16. eluaastast. 16.-18. eluaastasel võistlejal peab võistluspäeval olema kaasas lapsevanema kirjalik nõusolek.
 1. Võistluskoht ja sõitmine
  1. Võistlus toimub muldpinnasel.
  2. Võistlus toimub 16. juuni 2018, algusega kell 16.00.
  3. Võistluse tehniline kontroll toimub ajavahemikul 13.00-15.00.
  4. Kell 15.15 toimub võistlejate koosolek.
  5. Tehnilise kontrolli järgselt toimub boksiala kätteandmine vastavalt korraldajate juhendamisele.
  6. Võisteldakse betoonelementidega piiratud alal. 100% on muldpinnas.
  7. Sõidetakse päripäeva. Vastupäeva sõit on keelatud, maksimaalselt tohib sõita piki ringi raadiust.
 1. Osavõtt ja autasustamine
  1. Osalemiseks peab võistleja enda andmed – nimi, vanus, telefoni number – saatma meie mailile magilased@gmail.com. Seejärel saadame vastu meie konto numbri kuhu saate kanda stardimaksu ja registreerimismaksu kokku 25€.
  2. Registreeruda saab kuni autosid mahub – seega kes ees see mees.
  3. Osavõtutasu on 25€, mis sisaldab endas vaba pääset sõitjale ning kahele mehaanikule.
  4. Auhinnatakse ajasõidu ning superfinaali kolme parimat. Auhinnaks on osavõtu tasu jagamine esimese kolme vahel. Lisanduda võib ka muid sponsorite auhindu. Tulemused avalikustatakse internetis.
 1. Võistluse käik
  1. Võistluseks järjestatakse autod ringile vastavalt saabumise järjekorrale kas siis ühe, või mitmekaupa rivvi. Peale starti on võistlejate eesmärgiks läbida kolme tunni jooksul võimalikult palju ringe, kusjuures arvesse lähevad ainult päripäeva sõidetud täisringid.
  2. Järjest sõidetakse 15 minutit, seejärel on remondipaus 15 minutit. Nii sõidetakse kokku kolm tundi.
  3. Võistluse käigus võib igal ajal sõita remondiboksi, et täiendada kütusevarusid, remontida autot vms. Boksis oleku aeg ja kordade arv ei ole piiratud.
  4. Võistlussõidu ajal on lubatud autode kontakt ehk rammimine.
  5. Juhiust ei tohi rammida.
  6. Kui ringile on toppama jäänud autosid, mis takistavad võistluse käiku või on tekkinud muu tegutsemist nõudev situatsioon, on kohtunikel õigus võistlus peatada (punane lipp). Vastava märguande saamisel peavad kõik võistlejad jääma olemasolevatele kohtadele ega tohi väljuda autost.
  7. Võistluse peatamise ajal on ringil keelatud autot remontida, tankida, mehaanikud peavad jääma boksi alasse ning võistlejad autodesse. Keelatud on väljuda autodest ilma kohtuniku loata.
  8. Rajakohtunikul on õigus eemaldada võistlustelt endale või teistele ohtlik võistleja.
  9. Reeglite rikkumisel on kohtunikel õigus arvestatud läbitud ringide arvu vähendada, igal rikkumise juhtumil maksimaalselt kuni 5 ringi.
  10. Korduvate rikkumiste korral on kohtunikul õigus võistleja diskvalifitseerida.
 1. Võistlusauto
  1. Auto peab olema ühe vedava sillaga sõiduauto, mille mark peab olema väliselt äratuntav. Lubatud keretüüp: sedaan, luukpära, karavan. Ei tohi olla maastur, mahtuniversaal.
  2. Auto mootor peab jääma originaalsesse kohta.
  3. Autol peab olema töötav pidurisüsteem.
  4. Autolt tuleb eemaldada kõik klaasid (ka esi- ja tagalaternate klaasid) välja arvatud esiklaas mis võib jääda omal riisikol, juhul kui tegemist on kileklaasiga, mitte nn soolaklaasiga. Katuseluugi olemasolul, peab olema klaas eemaldatud ja asendatud kas võrgu või muu materjaliga, et vältida katuseluugist väljumise võimalust. Eemaldatud esiklaas peab olema asendatud võrguga, mis kaitseb detailide sisenemise eest salongi ning organite väljumise eest salongist. Turvavõrgu max paksus 2mm.
  5. Mitte mingisuguseid kere- ega veermiku lisatugevdusi ei tohi olla. Kapoti ja pagasiruumi luuki ei tohi kinni keevitada. Samuti ei tohi olla veokonksu ega veokonksu tala või muid väljaulatuvaid teravaid osi. Parandades auto roostetanud keret, ei tohi kasutada paksemat materjali, kui auto originaal materjal. Auto kere õõnesprofiilides ei ole lubatud kasutada mitte mingeid kõvendavaid aineid (betoon, makroflex vms). Lubatud on põhjakaitse, laiuseks maksimaalselt karterilaius, materjali paksus raua puhul 2mm, alumiiniumi puhul 3mm. Põhjakaitse võib kinnitada esiotsas tuleraami alumisele otsale, tagumine kinnitus esisillatala kõige esimeses punktis.
  6. Juhiuks peab olema värvitud punaseks ja seda ei tohi kasutada reklaampinnana. Juhiuks ei või olla kinni keevitatud. Ülejäänud uksi võib sulgeda kahe 5x5cm metallplaatidega.
  7. Juhiukse aknaava peab olema kaetud võrguga, võrk peab olema väljast ja seest poolt lihtsalt ja korduvalt avatav ukseakna alumise ääre juurest (avamise süsteem peab võimaldama kohtunikel võrgu avada maksimaalselt 5 sekundiga).
  8. Võistlusautol peavad olema eemaldatud kaitseraua plastmassosad. Auto kaitserauad peavad olema võistlusauto margi ja mudeli kohased (originaal), kaitserauatala võib kinnituda ainult originaalkohtadest. Lisaaukude puurimine keelatud.
  9. Salongi sisse ei või ehitada turvapuuri.
  10. Korviste kasutamine on keelatud.
  11. Tagasild peab olema selle autotüübi originaalsild ja ta ei tohi olla jäik (keevitatud kere külge või tugevdatud muud moodi).
  12. Radiaatori ja aku võib tuua salongi, kusjuures aku peab olema kindlalt kinnitatud põranda külge ning juht peab olema kaitstud radiaatori või veetorude võimaliku purunemise korral (torud peavad omama lisa katet vältimaks jahutusvedelike paiskumist sõitja pihta). Akude kinnitamiseks ei tohi kasutada montaažilinti (soovitame kasutada turvavööd või koormarihma materejali, mille kinnitad poltidega põranda külge).
  13. Bensiinipaak peab olema tehtud moel, mis ei oleks ohtlik ei sõitjale endale, ega ka kaasvõistlejatele. Bensiinipaak peab olema kas metallist või tööstuslikust plastikust. Bensiinipaagist ei või lekkida kütust. Bensiinipaagiks ei või kasutada aknapesuvedeliku jms. Kanistreid. Bensiipaagist ei tohi kütust lekkida auto ümberpaiskumisel.
  14. Jahutusvedelikuna tohib kasutada ainult vett.
  15. Jahutusvedeliku paisupaak ei tohi asuda väljaspool autosalongi või mootoriruumi.
  16. Väljalaskesüsteemi asukoht peab jääma algupäraseks, pikkus ei ole määratud.
  17. Võistlusautos ei tohi sõidu vältel olla lahtisi ja kõrvalisi esemeid (nt tagavararatas, tungraud, prusslaud jne)
  18. Võistlusauto peab vastama eelpoolnimetatud tehnilistele tingimustele terve võistluste vältel (välja arvatud väline kuju). Korraldajal on õigus teostada võistlusautodele tehnilist kontrolli võistluste ajal ning rikkumiste esinemisel diskvalifitseerida võistleja võistluselt.
 1. Ajavõtt
  1. Loetakse ringe.
  2. Võistleva auto katuse keskel peab olema püsti plaat võistleja numbri jaoks. Plaadi mõõtmed on 30cm x 30cm ja peab olema valget värvi. Võistlusnumbriks on eelregistreerimise käigus meie poolt teile üteldub number, mille peab autole eelnevalt peale märkima.
 1. Võistleja ja meeskond
  1. Võistleja peab oleme vähemalt 16. aastane.
  2. Võistleja peab olema kaine.
  3. Võistleja peab kandma lõuakaitsmega kiivrit.
  4. Võistleja peab kandma kaitseprille (kaitseprillid võivad puududa juhul kui kiivril on visiir) ning mitte kergesti süttivast riidest pikkade varrukatega pluus ning püksid. Samuti peab võistleja kandma mittesüttivast materjalist kindaid. Võistlejaga võib kaasas olla 2 mehaanikut.
  5. Alla 12. aastastel lastel on boksialas viibimine keelatud.
  6. Boksialas on keelatud alkoholi tarbimine. Rikkujad on kohustatud boksialast lahkuma.
  7. Võistleja vastutab enda ja oma mehhaanikute käitumise eest kogu võistluste vältel. Nii enda kui mehaanikute ebaeetilise käitumise eest võib peakohtunik võistleja diskvalifitseeritakse võistlustelt.
  8. Boksialasse saate auto pääsemine on võimalik ainult peakohtuniku loal ja vaba ruumi olemasolul. Vahendite komplekteerimisel arvestada boksiala kitsikusega.
 1. Kohtunike märguanded
  1. Võistluse start: rohelise lipuga antud märguanne.
  2. Võistluse katkestamine: punased liikuvad lipud.
  3. Võistluste lõpp: ruuduline lipp.
 1. Muud punktid
  1. Romuringi korraldajad ei vastuta võistlustel toimuda võivate intsidentide ja vigastuste eest. Võistlus toimub võistleja omal riisikol. Sama kehtib ka võistkonna mehaanikute kohta.
  2. Võistluste käigus tekkinud küsimuste, probleemide või ettepanekutega võib võistluse peakohtunike poole pöörduda ainult võistleja või tema registreerija klubi esindaja. Võistlussõidu toimumise ajal kohtunike töö segamine ja takistamine on keelatud.
  3. Protesti esitamine toimub võistluse järgselt ühe tunni jooksul sekretariaadis.
  4. Korraldaja jätab õiguse muuta korda tagavaid reegleid nii võistluse eel kui ka võistluse ajal. Meie eesmärk on – lahe võistluspäev nii sõitjatele kui ka pealtvaatajatele, kuid ohutus ennekõike ja õhtul tervelt koju.